Νεά & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ.Μ.Α.Ε. 62877/70/Β/07/30 Γ.Ε.ΜΗ 077154927000

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και την από 1-2-2016 απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με διακριτικό τίτλο «ΣΥΝ.ΕΠ.Η. ΑΕ», μετά από διεξοδική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει, εγκρίνει το σχέδιο πρόσκλησης των Μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση και καλεί τους κ. κ. Μετόχους αυτής σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Κυριακή  και ώρα 11:00 π. μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στο Ηράκλειο Κρήτης, Ειρήνης & Φιλίας 28,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.     Xρηματοοικονομική πορεία και ανάλυση των μεγεθών της εταιρείας.

2.     Oικονομική διασφάλιση των μετόχων. 

 

 

 

Ηράκλειο, 1-2-2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

<< ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

oikostyl.gr

Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα είναι σύντομα κοντά σας!

Σύντομα η ΟΙΚΟΣΤΥΛ θα προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα ηλεκτρονικών αγορών.

(ή πατήστε ESC)