Συμβουλές & Μαστορέματα

Οδηγίες για τοποθέτηση καρφωτού δαπέδου

Η συνηθέστερη περίπτωση τοποθέτησης με κάρφωμα είναι πάνω σε υπόβαση από ξύλινα καδρόνια. Η υπόβαση αυτή εδράζεται σε σταθερό υπόβαθρο (συνήθως πλάκα σκυροδέματος).
Η κατασκευή του δαπέδου αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της κατασκευή των εγκαταστάσεων και των επιχρισμάτων και οπωσδήποτε, αφού έχουν τοποθετηθεί τα κουφώματα και τα υαλοστάσια. Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, ομαλό και επίπεδο. Οι ανωμαλίες, οι καμπυλώσεις και οι κυματισμοί, κάνουν την τοποθέτηση και οριζοντίωση των καδρονιών δυσκολότερη. Σωληνώσεις που τυχόν έχουν εγκατασταθεί πάνω στο υπόστρωμα, πρέπει να έχουν καλυφθεί πλήρως με ισχυρή τσιμεντοκονία για την αποφυγή τραυματισμού τους κατά την κατασκευή του δαπέδου.
Τα καδρόνια από ξυλεία πεύκου ή ελάτου (ευθύγραμμα, χωρίς ρόζους ή σκασίματα), επιλέγονται στις κατάλληλες ανά περίπτωση διαστάσεις και με ύψος όχι μικρότερο των 3,5 εκατοστών, τοποθετούνται παράλληλα μεταξύ τους και σε μέγιστη απόσταση 40 εκατοστών.

Η ύπαρξη σχεδίου κατασκευής του δαπέδου, διευκολύνει την εργασία και βοηθά στην εξοικονόμηση χρόνου και υλικών. Η τοποθέτηση των καδρονιών πάνω στην πλάκα σκυροδέματος και το αλφάδιασμα τους γίνεται με τη βοήθεια ξύλινων τεμαχίων (τάκοι, σφήνες) ιδιαίτερα όταν αυτή παρουσιάζει ανωμαλίες. Για τη στερέωσή τους χρησιμοποιούνται συνήθως μεταλλικά εξαρτήματα (λάμες, στριφώνια με εκτονούμενα βύσματα, κτλ.). Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την οριζοντίωση (αλφάδιασμα) των καδρονιών. Αστοχίες κατά τη φάση αυτή οδηγεί σε προβλήματα που είναι δύσκολο να επιλυθούν εκ των υστέρων. Προστασία του ξύλινου δαπέδου από την υγρασία με φράγμα υδρατμών (στεγανωτική μεμβράνη) απαιτείται όταν κάτω από την πλάκα σκυροδέματος υπάρχει υγρός χώρος (λουτρό) ή φυσικό έδαφος. Αυτό επιστρώνεται στην πλάκα σκυροδέματος πριν την τοποθέτηση των καδρονιών. Για τη βελτίωση της θερμομόνωσης και της ηχομονωτικής συμπεριφοράς του δαπέδου, επιστρώνεται μονωτικό υλικό (π.χ. υαλοβάμβακας) μεταξύ των καδρονιών. Η τελική επιφάνεια της στρώσης αυτής θα πρέπει να βρίσκεται 15 χιλιοστά χαμηλότερα από την επάνω επιφάνεια των καδρονιών για να μην παρεμποδίζεται ο αερισμός της ξυλείας. Πάνω στα καδρόνια τοποθετούνται οι σανίδες από επιθυμητή ξυλεία και σε κατάλληλη διάταξη, ώστε να επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο αισθητικό αποτέλεσμα. Οι σανίδες τοποθετούνται είτε απευθείας πάνω στα καδρόνια και στερεώνονται με κάρφωμα, είτε με τη χρησιμοποίηση ψευδοπατώματος. Πρόκειται για ενδιάμεση στρώση που κατασκευάζεται συνήθως με σανίδες κωνοφόρων δέντρων (π.χ. έλατο) ή νοβοπάν, στερεωμένες σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους με κάρφωμα πάνω στα καδρόνια. Το διάκενο μεταξύ των σανίδων του ψευδοπατώματος, είναι αναγκαίο για τον αερισμό της ξυλείας. Τα τεμάχια της τελικής επίστρωσης, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ψευδοπάτωμα, στερεώνονται σε αυτό με κάρφωμα (πάχος σανίδας όχι μικρότερο από 22 χιλιοστά) ή κόλληση (πάχος τεμαχίων 10 χιλιοστά). Πριν από την στερέωση τους, οι σανίδες ωθούνται με δύναμη για να εφαρμόσουν τέλεια μεταξύ τους και να μη μείνουν αρμοί ή χαραμάδες που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με χτυπήματα με την παρεμβολή ενός άχρηστου κομματιού από τις ίδιες τις σανίδες, είτε με τη χρήση ειδικών εργαλείων (ειδικά καρφωτικά εργαλεία, γρύλοι, κτλ.). Το κάρφωμα γίνεται με λεπτά ακέφαλα καρφιά (καρφοβελόνες) μήκους 4-6 εκατοστών, τα οποία καρφώνονται στη βάση της εξοχής του ραμποτέ για να μην είναι εμφανή στην τελική επιφάνεια, με γωνία περίπου 50 μοιρών και σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες από 50 εκατοστά μεταξύ τους για κάθε σανίδα.

Σε ειδικές περιπτώσεις, τα καρφιά καρφώνονται στην επάνω επιφάνεια των σανίδων και κάθετα σε αυτές. Τότε τα καρφιά ωθούνται βαθιά μέσα στη μάζα του ξύλου και το κενό που απομένει γεμίζεται με στόκο. Όταν χρησιμοποιούνται επιμήκεις σανίδες χωρίς ψευδοπάτωμα, η τοποθέτηση τους πρέπει να γίνεται έτσι, ώστε κάθε σανίδα να ξεκινά από καδρόνι και να καταλήγει σε καδρόνι και μάλιστα στο μέσο περίπου του πλάτους του, για να μην υπάρχουν ελεύθερα άκρα, που είναι πιθανό να παρουσιάσουν προβλήματα κατά τη χρήση

<< ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

oikostyl.gr

Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα είναι σύντομα κοντά σας!

Σύντομα η ΟΙΚΟΣΤΥΛ θα προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα ηλεκτρονικών αγορών.

(ή πατήστε ESC)